Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2008

Câu Hỏi

Đưa đôi tay nhỏ qua mành
hứng bông tuyết trắng ghép thành vần thơ
tay đã lạnh tuyết ơ thờ
chờ em viết nốt tình thơ lỡ làng
tóc dài gió đuổi lang thang
bạc theo màu áo muộn màng mấy thu
lập đông nên lắm sương mù
giăng giăng lối nhỏ trời thu bẽ bàng
cho em gỡ mối tơ vàng
hong đôi cánh bướm nhẹ nhàng vui xuân
nụ hôn năm ấy còn không
ấp trong túi áo hong nồng đông sang
VũLêVân

Không có nhận xét nào: