Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Nắng vàng

Nắng lên em trải câu thơ
Vần mơ hai chữ đợi chờ anh sang
Màu hoa đủ ánh sắc vàng
Đỏ hồng tím trắng tươi mang hương ngần
Mời người lữ thứ dừng chân !
Bướm ong rộn rã bâng khuâng đón mừng

                                                Thu giang vũ
 
                                     

Không có nhận xét nào: