Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2008

Trách Thầm
Đêm thao thức nghe vầng trăng sầu rụng
Giọt ngắn dài ai đó biết hay không
Tay đan tay tưởng đã đến thật gần
Trong gang tấc thuyền tình đành vô vọng .

Đời lữ thứ mình gặp nhau quá chậm
Mảnh hình hài ta gói trọn đêm nao
Như vạt nắng nhạt màu xa quá khứ
Sao lu mờ Trăng lặn quyện lòng đau !

Tìm nhau chi để giọt lệ khóc thầm
Để đêm về chăn gối trọn niềm đau
Để chua xót cho trái sầu thêm nặng
Căn gác buồn nhìn mây tím mưa mau !

Vũ Lệ Vân

Không có nhận xét nào: