Thứ Ba, 25 tháng 3, 2008

Sợi Nhớ


Hạt tuyết trắng bay bay ngoài sân vắng
lờ lững rơi theo ngọn gió vô tình
đôi que đan gầy guộc phẩy thật nhanh
gởi sợi nhớ về phương trời vô định .

ghép sợi thương cho ấm lòng cô quạnh
buộc len đôi cho giây thẳng đừng chùn
vuốt cho thẳng kẻo rối nhiều khó gỡ
nhè nhẹ tay hy vọng được trùng phùng .


vuLeVan

Không có nhận xét nào: