Thứ Ba, 29 tháng 9, 2009

Thu chơi vơi


Tiếng thu buồn mỏi mòn trông cánh nhạn
Người xa rồi để thương nhớ chơi vơi
Chiều chưa đi màn đêm đã xuống rồi
Bờ cát trắng thì thầm thu xa vắng


Con sóng nhỏ vẫn còn sầu chưa lặng
ghềnh đá cao sương phủ bạc mái đầu
Tóc mây bay tung gió vấn đan nhau
Bàn tay ai xưa ấm lồng mái tóc


Thu không hẹn vẫn về trên con dốc
Heo may se lạnh giá buốt đôi tay
Tà áo em chẳng đủ gói tình đầy
Nên thu chết lá bay ....chiều thu muộn .


Vũ Lệ Vân

Không có nhận xét nào: