Thứ Tư, 30 tháng 9, 2009

Thu chờ


Thu vừa về nắng nhạt màu hoa cỏ
Mây lững lờ trôi cánh nhạn về đâu
Cánh thư xa ai chờ mãi giang đầu
Mòn mỏi lắm chỉ thấy màu thu vắng

Ngăn tiếng thở để giọt buồn bớt nặng
Chim trên cành cũng lặng lẽ bâng khuâng
Đường dù xa tình thu vẫn thật gần
Đừng ngần ngại để duyên tơ lạc lối

Sông núi mòn bước chân anh có mỏi
Giòng sông xưa nước hãy đổ về nguồn
Triền dốc cao ngọn thác vẫn còn tuôn
Vòng tay ấm em còn bên khung cửa

Ghép sợi len ấm ân tình một thuở
Dệt đậm màu những kỷ niệm đã qua
Thêu thêm giòng sông Mẹ dấu hiền hoà
Đan cho hết bao niềm thương nỗi nhớ

vũ Lệ Vân

Không có nhận xét nào: