Thứ Tư, 2 tháng 9, 2009

tiếng ru buồn
Tiếng ru buồn …gió thoảng đưa
Ngọt ngào như khúc nhạc xưa rót về
Lời thơ ai …trút đam mê
Lả lơi buông mái tóc thề bay bay
Thế rồi một thoáng mơ say
Bướm vàng lạc bước đến lay nụ hồng
Tình xa trong cõi mông lung
Thì thầm ngọn sóng muôn trùng ra khơi

Giật mình tỉnh giấc mộng đời
Đại dương sóng vỗ tình vời ……thu sang .

VũLệVân

Không có nhận xét nào: