Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

 
 
Giọt buồn
Lãng lẽ sương rơi góc phố buồn
Đêm trăng lóng lánh giọt sầu tuôn
Mơ hoài bóng dáng người năm trước
Quán vắng mình em thấm giọt buồn

Sóng vỗ triền sông gợn khúc buồn
Mưa bay từng hạt lạnh lùng tuôn
Hờn ai lỗi hẹn trời vần vũ
Nỗi nhớ niềm thương quẩn giọt buồn.
 
Thu giang vũ

Không có nhận xét nào: