Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

 
 
Giòng sông thu

Anh đi mô để em chờ
Dòng sông thơ vắng trời mơ tím mầu
Mây đan giăng sợi mưa mau
Vườn trầu quê mẹ nhìn cau trổ buồng

Mỗi chiều nhìn hoàng hôn buông
Gió thu lay nhẹ giọt buồn giăng giăng
Trà thơm hương ngát chờ trăng
Hoa ngâu thoang thoảng thì thầm người đâu.

Thu giang vũKhông có nhận xét nào: