Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013Nhớ Mẹ

Kẽo kẹt võng đưa chợt buồn nhớ Mẹ
Bát cơm canh hẹ nấu với tép riêu
Dạ xa xót thương mãi những buổi chiều
Trời xa đất lạ
cánh diều tha phương

bầy chim khôn đủ cánh tìm muôn hướng
Bỏ lại Mẹ nắng xạm cháy da mồi
Đuôi mắt hằn
đầy vết nám sương phơi
Lưng còm cõi chờ con về trong nắng mới

Mùa gặt hái Mẹ cầu trời mong đợi
Hy vọng mòn hơi vời vợi gió mưa giông
Bão lên cao ngập nước tràn ruộng đồng
Màn đêm xuống thì thầm Mẹ nguyện khấn

Mẹ ơi , mỗi hạt cơm
là mồ hôi khó nhọc
Của Mẹ hiền tình mẫu tử đã nuôi con
Chẳng quản gian lao
nguy khốn trên đường
Nâng con dậy biết bao lần con gục ngã

Mùi khói hương thơm như thầm giục giã
Nước chẩy về nguồn ....
Giòng sông Mẹ bao la
Bàn tay người xương xẩu vẫn hiền hoà
Bên lòng Mẹ biết bao là hạnh phúc .

Thugiangvũ

Không có nhận xét nào: