Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013Mong Mẹ

Hạ về Mẹ chẳng về sao

Trầm hương thoang thoảng bay vào hư không

Vườn hoa cúc bỗng gió lồng

Nhìn hoa dáng Mẹ vun trồng còn đây

Bàn tay Mẹ vẫn chai gầy

Ủ con đêm lạnh tháng ngày còn thơ

Nâng con dậy lúc bơ vơ

Dắt dìu tùng bước đường chờ tương lai

Canh khuya tiếng Mẹ thở dài

Vọng theo quốc gọi ru hoài nỗi đau

Thugiangvũ

Không có nhận xét nào: