Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2010

Chải tóc .....


Chải tóc


Ngồi buồn chải sợi tóc mây

Chẻ năm sợi nhớ chẻ mười sợi thương
Chưa se lại mãi vấn vương
Chỉ e ngại rối trăm đường tương lai

Ngồi buồn vuốt sợi tóc mai
Sợi dài sợi vắn hỏi ai thương mình
Để em buộc chặt chữ tình
Cột duyên ta nối thành hình trái tim

Ngồi buồn viết một chữ duyên
Tìm thêm màu thắm tô lên tình hồng
Lá trầu hỏi có xanh không ?
Để cau còn chút hương nồng trên môi

Ngồi buồn em thử rẽ ngôi
Rẽ ngôi bên phải ngại... thôi ! Già khằn
Rẽ bên trái sợ trái ngang
Rẽ đường ngôi giữa sợ chàng chia tay

Chiều nay chải mái tóc mây
Ấp e gỡ nhẹ kẻo lay gót người
Giấu trăm nỗi nhớ xa vời
Cài thêm chiếc luợc đồi mồi tơ duyên.

Ơ kìa ! Em vẫn hồn nhiên…

Thugiangvu

Không có nhận xét nào: