Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2009

Giọt mưa xưa


Giọt mưa xưa hứng đâu rồi
Sao em còn mãi góc trời bơ vơ
Vẫn tìm từng giọt ngày thơ
Mà nay tóc đã bạc phai phơ uá màu
Niềm vui anh cất nơi đâu
Mà em chỉ thấy giang đầu dở dang
Lỡ làng chỉ một phiếm đàn
Cung thương gieo xuống bẽ bàng duyên ai

Còn đâu lược giắt trâm cài
Gương soi lẻ bóng hôm mai khóc thầm
hạt buồn lệ vẫn cứ trong
Không màu cũng mặn để lòng rưng rưng

Trời đang chuyển gió bâng khuâng
Mưa ngâu tháng bẩy tình gần hay xa
thấm đi anh kẻo nhạt nhoà
Tình xưa nghĩa cũ đậm đà muôn thu .

VũLệVân

Không có nhận xét nào: