Thứ Năm, 15 tháng 1, 2009

Nặng Gánh Sầu


Đông sắp qua sầu còn nặng gánh
dòng thơ buồn rụng xuống mơ phai
Yêu nhau để hận đêm dài
Chăn đơn gối lẻ xót ai thương mình

giọt lệ mờ dâng sầu mắt biếc
phong thư xanh nay đã ngã màu
nửa hồn gói mảnh tình sâu
nửa theo cơn gió đến hầu quạt anh .

giấc mộng lành như vời xuân đến
sương khuya bay nhè nhẹ ru người
riêng em thao thức bên đời
lá rơi hay tiếng gọi mời năm xưa .

Vũ Lệ Vân

Không có nhận xét nào: