Thứ Hai, 27 tháng 10, 2008

E Ngại


dang tay che bóng nắng về
ngại anh chê tuổi tóc thề mưa bay .
dang tay che mái tóc mây
sợ anh chê tóc đã thay đổi màu
dang tay ôm giọt mưa mau
sợ anh quay gót ướt nhàu áo ai
dang tay nương sóng trong tay
sóng xô tan vỡ thuyền đầy dở dang
dang tay gói trọn lỡ làng
xin anh bước nhẹ trăng tan nguyệt mờ
trách ai nỡ vội hững hờ
tình thu còn đấy ơ thờ đông qua
VũLêVân

Không có nhận xét nào: