Thứ Tư, 7 tháng 5, 2008

gởi anh


Gởi anh ,

Gởi anh một sợi dây tương
sợi nhớ em nắm sợi thương em cầm
lá đau cũng bởi yêu thầm
cành khô vì thiếu người chăm mỗi ngày
Thu về cuốn gió Heo may
chờn vởn mây tím ai hay Đông về
giật mình như tỉnh cơn mê
muôn màng sương xuống lê thê nỗi sầu.

Không có nhận xét nào: