Thứ Năm, 24 tháng 4, 2008

con chim sầu lẻ bạn


Vớt ánh trăng soi đêm dài thêm sáng
Con ngõ tối màu tìm bóng nơi đâu
Đèn khuya không đủ mờ tỏ bên lầu
Mưa gió nhạt màu giọt nhớ giọt thương .

Đời lữ thứ qua bao mùa mưa nắng
Chân trời xa bước mỏi gối như chùn
Nặng hành trang cơn mơ ảo mông lung
Nghe tiếng gió khóc thầm chăn gối lẻ .

Tầm tay với mệt nhoài đôi cánh mỏi
Thu Đông qua tóc bạc vạt áo nhàu
Đường đêm vắng u buồn thăm thẳm sâu
Về đâu nữa con chim sầu nhớ bạn !


VuLeVan

Không có nhận xét nào: