Thứ Năm, 21 tháng 2, 2008

Ngăn Cách

Lặng nhìn mặt nước hồ thu
liễu buồn rũ bóng như ru cơn sầu
mây trôi lặng gió cúi đầu
hoa xưa còn đó bên cầu nước trôi
xa nhau cách mấy phương trời
mà con tim vẫn bồi hôi nhớ nhau
một lần gặp vạn lần sầu
tình trong gang tấc mà sầu chia xa
đỉnh đồi ngóng hạt mưa sa
dưới đồi ai đứng xót xa tấc lòng .
một giăng nước cuốn xuôi dòng
đôi bờ ngăn cách đầy sông lỡ làng .
Vũ Lệ Văn

Không có nhận xét nào: