Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2008

Chia Tay

chia tay nhau sót lai nỗi sầu
em về cất lai gói tình sâu
vàng Thu luyến tiếc thời gian ấy
thao thức minh em bến Giang đầu

đôi bờ hai ngã nhớ thương nhau
gác vắng đường khuya ngõ tối màu
giăng giăng sương sớm đôi dòng lệ
mây mước vật vờ duyên Bích Câu.

Áo che đầu chờ người đưa đón
hạt mưa sa vẫn cứ tuôn rơi
tình trao ngày ấy còn không nhỉ
một thoáng Đông về Sao lẻ loi .

Ngăn cách nhau chỉ bởi giòng sông
nước vẫn chung nhau chảy một dòng
em ngồi soi bóng người năm trước
ngậm ngùi đau tủi nhớ mênh mông !

Vũ Lệ Vân
Không có nhận xét nào: