Thứ Năm, 26 tháng 11, 2009

Chẳng hẹn


Anh ra đi từ mùa thu trước
Chẳng hẹn về tha thiết thu sau
Heo may gió rít trên cầu
Tóc mây rối sợi vẫn sầu hương xưa

Mưa sớm lạnh thấm bờ vai mỏng
Tà áo bay Hy vọng gặp ai
Xót xa tiếng vạc đêm dài
Nhớ vòng tay ấm …. u hoài lẻ loi

Chân núi mờ rong rêu phủ kín
giòng sông còn tim tím sương thu
Bài thơ dang dở ngôn từ
Vấn vương chiếc lá buồn ru ….lỡ làng

TGV 

Không có nhận xét nào: